Prenos broja fiksnog telefona

Od danas je moguć prenos broja fiksnog telefona kod drugih operatera.

U Srbiji, uslugu fiksne telefonije pruža devet operatera:

– Telekom Srbija a.d, Beograd

– Telenor d.o.o, Novi Beograd

– Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o, Novi Beograd

– Orion Telekom, Novi Beograd

– IKOM d.o.o, Novi Beograd

– Invest inženjering d.o.o, Novi Sad

– Beogrid d.o.o, Novi Beograd

– Knight Development Support, Novi Sad

– JET TV, Šabac

Za postupak prenosa broja podnosite zahtev za prenos broja operateru primaocu broja. Zahtev podnosi fizičko lice, a kod pravnog lica – lice ovlašćeno za zastupanje.

Obrazac zahteva se nalazi kod operatera primaoca broja, i mora da sadrži sledeće podatke:

– podatke o pretplatniku (za fizička lica: ime, prezime, JMBG i adresu; za pravna lica: poslovno ime, sedište-adresu, matični broj i PIB),

– adresu na kojoj se nalazi telefonski priključak (terminalna tačka mreže) za dati broj,

– broj ili grupu brojeva koji se prenose,

– vrsta pretplatničkog odnosa u mreži operatera davaoca broja,

– naziv operatera davaoca broja,

– naziv operatera primaoca broja,

– datum i vreme podnošenja zahteva,

– datum zahtevanog prenosa unutar propisanog vremenskog okvira realizacije usluge,

– izjavu pretplatnika da se ovaj zahtev ujedno smatra i zahtevom za raskid pretplatničkog odnosa sa operaterom davaocem broja, odnosno zahtevom za prestanak obaveza između operatera davaoca broja i pretplatnika prema opštim uslovima kojima je bio regulisan njihov međusobni odnos,

– izjavu pretplatnika da se obavezuje da će izmiriti sve obaveze prema operateru davaocu broja, nastale do trenutka prenosa broja, kao i obaveze nastale u toku postupka prenosa broja i sva naknadno dospela potraživanja koja su nastala pre podnošenja zahteva za prenos broja,

– izjavu pretplatnika da prihvata da mu operater primalac broja suspenduje pozive na rok od 30 dana, a potom da ga na zahtev operatera davaoca broja isključi, ukoliko nije izmirio zaostala dugovanja prema operateru davaocu broja, nastala do trenutka raskida ugovora,

– saglasnost pretplatnika da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i razmenjuju između operatera i centralne baze samo u svrhu realizacije prenosa broja.

Pretplatnik je u obavezi da plati naknadu za uslugu prenosa broja u iznosu ne većem od 165, oo dinara bez PDV-a operateru primaocu broja. Operater davalac broja ne može zahtevati od pretplatnika naknadu troškova za prenos broja. Procedura prenosa broja, ukoliko su ispunjeni tehnički uslovi, traje 3 + 3 dana.

Ovaj unos je objavljen pod Vesti. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Sigurnosni kod

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>